Nawóz orgniczny Biocomplex 5L

CAVITA BIOCOMPLEX INNOWACYJNA „ZIELONA” TECHNOLOGIA

Wielofunkcyjny, przyjazny dla środowiska nawóz organiczny wytwarzany jest na bazie torfu nizinnego przy użyciu unikalnej opatentowanej technologii. Zastosowanie technologii ultradźwiękowej kawitacji w procesie produkcji CAVITA BIOCOMPLEX prowadzi do niezwykle intensywnego rozdrobnienia cząstek torfu w wodzie do poziomu nanocząstek (40-60 nm), ekstrakcji jego aktywnych substancji do fazy ciekłej, a także zwiększenia efektywności odżywiania poprzez wnikanie tych substancji do struktur komórkowych rośliny. To właśnie dlatego nasz produkt wyróżnia się na tle innych nawozów produkowanych na bazie torfów, a efekt widocznych przyrostów plonów nawożonych nim roślin uzyskuje się przy zastosowaniu mniejszych dawek. Ponadto, CAVITA BIOCOMPLEX dzięki swojemu rozdrobnieniu do skali nano w procesie kawitacji, może być stosowany jako doskonały środek poprawiający strukturę i właściwości granulometryczne gleby jak też jej stosunki termiczne i wodne.

Nawóz orgniczny Biocomplex 5L

CAVITA BIOCOMPLEX zawiera:
1. Kompleks biologicznie czynnych substancji organicznych, w skład, którego wchodzą:
• Kwasy huminowe
• Kwasy fulwowe
• Mono i disacharydy
• Woski, parafiny, oleje
• Celuloza
• Lignina
2. Makro i Mikroelementy, w tym:
N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Mn
Zalety stosowania nawozu CAVITA BIOCOMPLEX:
1. Dzięki dużej zawartości substancji humusowych jak również łatwo przyswajalnego azotu i żelaza stymuluje wzrost i rozwój roślin przez cały cykl życia!
2. Wspomaga intensyfikację procesów fotosyntezy w zielonych częściach roślin!
3. Zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe w okresie wegetacji, w różnych warunkach atmosferycznych!
4. Skraca czas dojrzewania i poprawia jakość owoców i warzyw!
5. Korzystnie wpływa na właściwości mechaniczne gleby, jej reżimy cieplne i wodne!
(Właściwości strukturalne torfu nanodyspergowanego są wyjątkowe!)
6. Pozytywnie wpływa na charakter i intensywność wszystkich fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów zachodzących w glebie!
7. Charakteryzuje się dużą zdolnością zatrzymywania wody w warunkach ostrego niedoboru wody!
8. Zapewnia utrzymanie równowagi składników odżywczych w glebie!
9. Zapobiega rozwojowi zgnilizny korzeni!
10. Charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wykorzystania substancji biologicznie czynnych i składników odżywczych!
11. Używany w małych dawkach!
Produkt znajduje się na liście nawozów i polepszaczy gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/625/2022.
Dawkowanie nawozu CAVITA BIOCOMPLEX:
Polowe rośliny rolnicze
Do oprysków dolistnych stosować roztwory nawozu o stężeniu 0,1-1,0 %. Ilość cieczy roboczej należy dobrać w taki sposób, aby cała powierzchnia liści została zwilżona.
W konsekwencji średnia dawka koncentratu przy tej aplikacji wynosi 0,1-3,0 l/ha
Rośliny sadownicze:
Stosować nawożenie dolistne do pięciu oprysków w sezonie wegetacyjnym, po kwitnieniu, w okresie intensywnego wzrostu roślin, stosując stężenie 0,1 %. Polecana ilość wody: 500-750 l dla sadów oraz 300-500 l dla roślin jagodowych.
Rośliny warzywne:
W okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego stosować nawóz w formie oprysku 0,1 % roztworem nawozu, 3-5 razy w sezonie, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych (wysokie temperatury, i ich nagłe zmiany, susza itp.)
Rośliny ozdobne i doniczkowe
W okresie kwitnienia od kwietnia do października stosować można nawożenie dolistne roztworem nawozu od 0,5 – 1,0 % w odstępach 14-21 dni.
Przygotowanie roztworu roboczego:
Zbiornik opryskiwacza napełnić częściowo wodą, następnie wlać odmierzoną zgodnie z tabelą ilość nawozu „CAVITA BIOCOMPLEX”, uzupełnić wodą do pożądanej objętości i wymieszać.

ParametrStężenie roztworu roboczego ( %)
0,10,515
Objętość roztworu

wymagana do przygotowania

100 litrów roztworu roboczego

0,1 litra0,5 litra1 litr5 litrów

Na podstawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie podatku od towarów i usług.
Art. 1. W ustawie z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz.685, z późn. zm.) po art. 146d dodaje się art. 146da-146dc w brzmieniu:
Art. 146da.1. W okresie od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:
– środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz.76), z wyłączeniem podłoży mineralnych
– nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy
– stawka podatku wynosi 0%

Wszelkie opinie dotyczące nawozu i jego stosowania w uprawach roślin rolniczych, upraw sadowniczych i warzywnych wydane przez Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Certyfikaty.